Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

Overzicht afgevaardigden Limburg

Hieronder vind je een overzicht van onze militanten voor de regio Limburg.
Zij helpen je graag verder met je vragen.

Foto   Naam  Afdeling
  Joke Man Verantwoordelijk Secretaris ACV Openbare Diensten
 Patrick  Evens Patrick (Voorzitter) Databeheer - Marktoperaties - Settlement & Infeed 
michel  Doultremont Michel (Ondervoorzitter)  Netuitbating - Netten Limburg Zuid
 koen  Willems Koen (Secretaris) Supply Chain - Aankoop
 Akpinar Akpinar Türker Marktwerking - Invorderingen
 dirk bammens Bammens Dirk Marktoperaties - Metering Captatie
 bert bex Bex Bert Netuitbating - Aansluitingen
 lode bonne Bonné Lode Netuitbating - Prof. Aansluitingen
 Patrick Bosloirs Bosloirs Patrick Netuitbating - Res. Aansluitingen
 veronique delveau Delveau Veronique Financiëel beheer en ICT - Boekhouding Fluvius & DNB's
  Dreesen Servaas Gepensioneerde
johan dusar  Dusar Johan Netuitbating - Studies & Aanleg
ludo gaethofs 

Gaethofs Ludo

Netuitbating - Aansluitingen
Stefan Govaerts  Govaerts Stefan Netuitbating - Studies & Aanleg
 Lemmens Jaak Lemmens Jaak Klantenservice - REG-beleid & Premies
 Geert Lysens Lysens Geert Netuitbating - Aansluitingen
 Ronny Maes Ronny Supply Chain - Facilitair beheer & Logistiek
  Martens Ludo Gepensioneerde
Ludwig  Martens Ludwig Netuitbating - Aansluitingen
  Melotte Johan Gepensioneerde
 Jaak Paggers  Paggers Jaak Netuitbating - Back Office Aansluitingen Limburg Noord
guy Pinxt Guy Netuitbating - Aansluitingen Limburg Zuid
 Dirk Pools Pools Dirk Netuitbating - Netten
 bart Poulmans Poulmans Bart Netuitbating - Aansluitingen
 Dirk Sanen Sanen Dirk Netuitbating - Studies en Aanleg
 Rudi Schepers Schepers Rudi Netuitbating - Studies en Aanleg
  Slegers Guido Gepensioneerde
 Marc vandeput Vandeput Marc Netuitbating - Businessprocessen
  Willems Albert Gepensioneerde
 Benny Willems Willems Benny Netuitbating - Netten
dirk wouters Wouters Dirk Studies & Aanleg - Limburg Zuid